English 
رویدادهای مهم
بازدید دانش آموزان و سرپرستان دبیرستان فرزانگان 1 از مجتمع
(1397/10/22)
روز شنبه مورخ 22/10/97 دانش آموزان و سرپرستان دبیرستان فرزانگان1 تهران، در مجتمع حضور یافتند و از بخش‌های علوم حیوانات آزمایشگاهی، تولید واکسن هپاتیت و کنترل کیفیت مجتمع بازدید به عمل آوردند.
  حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران می باشد