English 
رویدادهای مهم
بازدید دانش آموزان متوسطه دوم مجتمع آموزشی آفاق از مجتمع
(1397/12/18)
روز شنبه مورخ 18/12/97 دانش آموزان متوسطه دوم مجتمع آموزشی آفاق، در مجتمع حضور یافتند و از بخش‌های تولید واکسن هپاتیت و کنترل کیفیت مجتمع بازدید به عمل آوردند.
  حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران می باشد