English 
رویدادهای مهم
بازدید کارشناسان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس از مجتمع
(1397/12/21)
روز سه شنبه مورخ 21/12/97 برخی از کارشناسان و مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس از آزمایشگاه‌ها و بایتیروم بخش کنترل کیفیت مجتمع بازدید به عمل آوردند.
  حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران می باشد