English 
رویدادهای مهم
بازدید دانشجویان رشته بیوتکنولوژی دانشگاه دانش البرز از مجتمع
(1398/1/26)
روز دوشنبه مورخ 26/1/98 دانشجویان رشته بیوتکنولوژی دانشگاه دانش البرز در مجتمع حضور یافتند و از بخش‌های کنترل کیفیت و تولید واکسن هپاتیت ب بازدید نمودند.
  حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران می باشد