English 
رویدادهای مهم
بازدید دانشجویان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی از مجتمع
(1398/3/20)
روز دوشنبه مورخ 20/3/98 دانشجویان دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در مجتمع حاضر شدند.
در طی این بازدیدکه از بخشهای علوم حیوانات، بایتریوم و تولید واکسن هپاتیت صورت گرفت، با نحوه فعالیت آن بخش‌ها آشنا شدند.
  حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران می باشد