English 
رویدادهای مهم
ارتباط با اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
(1398/4/16)
جهت ارتباط با اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات می توانید از طریق راه های ارتباطی معرفی شده اقدام نمایید.
  حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران می باشد