English 
رویدادهای مهم
بازدید اعضاء هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس از مجتمع
(1398/4/15)
روز شنبه مورخ 15/4/98 جمعی از اعضاء هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس از بخشهای انسکتاریوم و تولید واکسن هپاتیت ب بازدید نمودند.
  حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مجتمع تولیدی تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران می باشد